Ontdek hier het aanbod van de cultuurhuizen in jouw regio

mijn cultuurhuis raakt.

CULTUUR

AANBOD

2023

2024CULTUURREGIO

WEZENDER.BE [dialect]; 1.we zijn er; 2.we zijn klaar

Website voor het cultuuraanbod in de regio pajottenland & Zennevallei

006

Zender is de nieuwe naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een samenwerkingsverband van 15 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de Zennevallei te versterken. We werken samen mee aan een open, participatieve en duurzame samenleving.